Pravidla ligy

Systém soutěže – pravidla

• Do ligy se mohou přihlásit družstva s minimálně dvěmi hráči, k zápasu se nastupuje jako 3 hrající. Buď 3 hráči, nebo 2 hráči, přičemž 3.nehrajícímu se započítává výsledek hráče s menším náhozem sníženým o 15%. Tzn. 1. hráč-175, 2.hráč-138, 3. hráč bude mít tedy nához 138-15%=117.
• Jedná se o ligu amatérských a rekreačních hráčů a tak není možné na soupisku zapsat hráče, který je držitelem extraligové a u mužů také celorepublikové prvoligové závodní licence ČBA. Poměr mužů a žen v týmech není nijak omezen.
• Účastník pojmenuje tým, pod jehož názvem bude v celém turnaji vystupovat. Za každou jednotlivou firmu či skupinu hráčů je možné přihlásit libovolný počet týmů. V případě více družstvech se stejným názvem budou družstva označena pořadovým písmenem „A“, „B“ atd.
• Hráč nesmí během jedné sezóny startovat v jiném týmu, než v jakém se zaregistroval
• Družstva nastupují k zápasům vždy se 3 hráči na jedné dráze (střídat hráče v průběhu hry není možné)
• Trojice hráčů nastupuje ke hře pravidelně podle pořadí uvedeném v sestavě družstva v zápisu o utkání (před zahájením každého jednotlivého zápasu vyplní sestavu družstva kapitán nebo pověřený zástupce družstva).
• V případě, že za družstvo nastoupí žena anebo junior do 15 let, získává pomocný handicap 8 bodů.
• Bodování družstev je následující: vítězné družstvo obdrží 2 body, poražený zůstává bez bodu, v případě remízy si družstva rozdělí po 1 bodě.
• O celkovém pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů, v případě rovnosti rozhoduje celkový počet sražených kuželek vč. hdc a poté jejich vzájemný zápas.
Účastnické poplatky
• Každé družstvo při přihlášení do Židlochovické ligy uhradí členský účastnický příspěvek ve výši 400,- Kč.
• Účastnický příspěvek je třeba uhradit v hotovosti první hrací den.
• Družstva dále hradí poplatek za pronájem drah každého hracího dne a to 400,- Kč. Tato částka se platí v hotovosti v den konání příslušného hracího dne (délka hracího dne cca 3hod).
• Poplatek za pronájem bowlingové dráhy je pro registrované hráče ZVÝHODNĚN ve dnech pondělí-čtvrtek
10 – 18 hod – 150,- Kč
18 – 22 hod – 200,- Kč

Ceny
• Kromě nejlepšího družstva bude vyhlášen i nejvyšší nához hracího dne, nejvyšší nához ligy, nejlepší průměr hracího dne, nejlepší průměr ligy a mnoho jiných.