Výroční členská schůze 2009

Datum konání: 18.3.2009, 17.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Židlochovice, Nádražní 750


Program:
1. Zpráva o činnosti jednoty
- volené orány jednoty, členská základna
- zpráva o činnosti v roce 2008
- plán činnosti na rok 2009

2. Finanční zpráva
- hospodaření 2008
- návrh rozpočtu 2009
- investiční akce

3. Revizní zpráva

4. Volba delegátů na župní sjezd

5. Různé