Výroční členská schůze 2013

Datum konání: 4.4.2013, 19.00 hod.
Místo konání: Orlovna Židlochovice0

Program:
1. Zpráva o činnosti jednoty
- volba oránů jednoty, členská základna
- zpráva o činnosti v roce 2012
- plán činnosti na rok 2013

2. Finanční zpráva
- hospodaření za rok 2012
- návrh rozpočtu 2013
- investiční akce

3. Revizní zpráva

4. Volba delegátů na župní sjezd

5. Různé