Výroční členská schůze 2014

Datum konání: 16.4.2014, 19.00 hod.
Místo konání: Orlovna Židlochovice

Program:
1. Zpráva o činnosti jednoty
- volba oránů jednoty, členská základna
- zpráva o činnosti v roce 2013
- plán činnosti na rok 2014

2. Finanční zpráva
- hospodaření za rok 2013
- návrh rozpočtu 2014
- investiční akce

3. Revizní zpráva

4. Volba delegátů na župní sjezd

5, Volba členů rady na roky 2014-2018

6. Různé