Výroční členská schůze 2010

Datum konání: 26.2.2010, 19.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Židlochovice, Nádražní 750

Program:
1. Zpráva o činnosti jednoty
- volené orány jednoty, členská základna
- zpráva o činnosti v roce 2009
- plán činnosti na rok 2010

2. Finanční zpráva
- hospodaření za rok 2009
- návrh rozpočtu 2010
- investiční akce

3. Revizní zpráva

4. Volba delegátů na župní sjezd

5. Různé