Výroční členská schůze 2011

Datum konání: 9.3.2011, 19.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Židlochovice, Nádražní 750

Program:
1. Zpráva o činnosti jednoty
- volba oránů jednoty, členská základna
- zpráva o činnosti v roce 2010
- plán činnosti na rok 2011

2. Finanční zpráva
- hospodaření za rok 2010
- návrh rozpočtu 2011
- investiční akce

3. Revizní zpráva

4. Volba delegátů na župní sjezd

5. Různé