Výroční členská schůze 2012

Datum konání: 13.3.2012, 19.00 hod.
Místo konání: Orlovna Židlochovice

Program:
1. Zpráva o činnosti jednoty
- volba oránů jednoty, členská základna
- zpráva o činnosti v roce 2011
- plán činnosti na rok 2012

2. Finanční zpráva
- hospodaření za rok 2011
- návrh rozpočtu 2012
- investiční akce

3. Revizní zpráva

4. Volba delegátů na župní sjezd

5. Různé