Výroční členská schůze 2015

Datum konání: 17.4.2015, 19.30hod.
Místo konání: Orlovna Židlochovice

Program:
1. Zpráva o činnosti jednoty
- volba oránů jednoty, členská základna
- zpráva o činnosti v roce 2014
- plán činnosti na rok 2015

2. Finanční zpráva
- hospodaření za rok 2014
- návrh rozpočtu 2015
- investiční akce

3. Revizní zpráva

4. Volba delegátů na župní sjezd

5. Různé